Här nedan kan du göra din cateringbeställning.
Vi återkopplar till dig via mail när vi har tittat igenom din beställning.

För enklare uppdrag behöver vi få din beställning senast kl. 14 dagen innan den önskade leveransen.
För mer omfattande catering vill vi gärna ha beställningen en vecka innan även om det i vissa fall är möjligt med kortare tid.


*Leveransdatum:


*Leveranstidpunkt:


*Företag / Organisation / Person:


*Leveransadress och eventuell lokalbeteckning:


 Eventuellt Aktivitetsnummer/Kostnadsställe:
(Måste anges om ert företags ekonomiavdelning kräver det)


 Eventuell referenskod för faktura:
(Måste anges om ert företags ekonomiavdelning kräver det)

*Cateringbeställningen avser följande:
(vänligen ange även hur många, om någon, som har ev. allergier och vilken typ)

*Beställare/kontaktperson:


*E-postadress (till beställare/kontaktperson):


*Tel.nummer (till beställare/kontaktperson):

Ofullständigt ifylld beställning kan vi tyvärr ej hantera.
OBS! Vi bekräftar alla beställningar manuellt. OBS!